Nove oglasne deske

Po celotni Krajevni skupnosti smo uredili oglasne deske, ter stare dotrajane nadomestili z novimi. Na nekaterih koncih naše KS se je pokazala potreba po novih dodatnih.

Tako smo nasproti vrtca na Posavcu postavili nov kozolec z oglasno desko, ter novo modernejšo omarico kombinirano v kateri je shranjeno gasilno orodje in na vratih vgrajena oglasna deska pri Tomanu-kmetija Pr’Pavlin. V Ljubnem sredi vasi je pa do ureditve vaškega jedra postavljena začasna oglasna deska.

Dejan Šparakl
predsednik Krajevne skupnosti Ljubno

 

Očistimo našo KS

Drage krajanke, spoštovani krajani!
Lepo vas povabim da se z nekaj dobre volje in druženjem zberemo v soboto
6.4. 2024 ob 9.uri in malce polepšamo vse vasi v naši Krajevni skupnosti.

Lepo vas pozdravljam,
Dejan Šparakl
predsednik Krajevne skupnosti Ljubno

Zemljevid ledinskih imen

Tiskani zemljevidi ledinskih imen bodo razdeljeni po gospodinjstvih v Ljubnem, na Posavcu in na Praprošah do konca januarja. V nakladi je natiskanih 250 izvodov, kdor pa bi rad še kakšen izvod zemljevida ali pa ga ni prejel so pa brezplačno na voljo v knjižnici Radovljica.

Dejan Šparakl,
predsednik Krajevne skupnosti Ljubno

Memorial

Pa smo … Tomotov memorial je uspel! Super udeležba, super družba, tudi letos pa najboljši Kolja – Nikolai Mashukov, drugi Gregor Praprotnik, tretje mesto pa sta si razdelila Janja Albinini in Vili Praprotnik! 

Sicer pa čestitke vsem udeležencem! Upam da se vidimo tudi naslednje leto!

Obnova ograje

V Ljubnem ob parkirišču pred cerkvijo je bila zelo dotrajana lesena ograja, ki pa ni več služila svojemu namenu in obenem močno kazila urejen del parkirišča, ter njene okolice, zato smo jo odstranili in na njenem mestu namestili novo.
Dejan Šparakl

Foto: Dejan Šparakl

Nova ograja

V Ljubnem nadaljujemo z postavitvijo ograje na nevarnih odsekih cest. Tako smo postavili novo ograjo pri Žefranu.

                                                       Dejan Šparakl


Lučke in okrasitev smrek pri cerkvi v Ljubnem

Foto: Dejan Šparakl

V letošnjem letu so pri cerkvi v Ljubnem lepo okrasili okolico cerkve ki je lepo opažena tudi iz avtoceste v smeri Jesenic. Že od nekdaj vasi Ljubno pravijo gorenjske jaslice in v teh decemberskih dneh še prav posebej pritegne prelep pogled na našo vasico. Zahvala za montažo lučk gre župniku Jožetu ter Primožu Grosu in Tomažu Frelihu.
Dejan Šparakl

Jaslice v Otočah

V prazničnem decembru v Otočah vedno postavimo jaslice pri vežicah. Vsako leto pri postavitvi sodelujemo Miran in Cvetka Dežman, Ciril Markelj in letos že drugič mlada okrepitev Izabela Dežman.
Vsem krajanom želimo vesele božične praznike v novem letu 2024 pa obilo sreče in zdravja!
                  Miran Dežman

foto: Dejan Šparakl

Občinska priznanja

Priznanja ob občinskem prazniku
Na proslavi ob občinskem prazniku 11. decembru, rojstnem dnevu Antona Tomaža Linharta, je župan Ciril Globočnik v Linhartovi dvorani Radovljica nagrajencem izročil občinska priznanja.
Praznični večer je bil namenjen pomembnim rojakom, tistim, ki so se s svojimi umetniškimi dosežki v preteklosti uveljavili in proslavili na nacionalni ravni, in tistim, ki s svojim ustvarjanjem in delom danes bogatijo življenje v naši lokalni skupnosti in širše. Izstopajo na področjih umetnosti in kulture, vzgoje in izobraževanja, spodbujanja razvoja, prostovoljstva in dobrodelnosti. Župan je ob tem dejal, da je lepo živeti v skupnosti, ki premore toliko sposobnih, talentiranih, požrtvovalnih in uspešnih ljudi.

Priznanja so prejeli tudi krajani KS Ljubno:  Pečata občine Radovljica je župan podelil Darji Pagon za predano in uspešno vodenje Šolskega sklada Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica ter Primožu Šolarju za učinkovito vodenje Prostovoljnega gasilskega društva Ljubno in obnovo gasilskega doma.
Po sklepu župana pa so medalje Občine Radovljica prejeli člani Športnega društva Ljubno Gregor Praprotnik, Matej Pagon in Primož Janc za organizacijo tradicionalne ljubenske prireditve vaške igre.
Priznanja z denarno nagrado za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje pa je župan podelil študentom, ki so z odliko opravili zaključni letnik študija in diplomo. Med petimi nagrajenimi študenti sta tudi magister matematike Andraž Maier iz Ljubnega in magistrica psihologije Leja Mauko s Posavca.

Obrazložitve

Darja Pagon, učiteljica športa na predmetni stopnji v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica, je predsednica šolskega sklada vse od njegove ustanovitve v letu 2010. Primarni namen šolskega sklada, v katerem se zbirajo prostovoljni prispevki, je pomoč učencem, ki prihajajo iz socialno šibkih družin. Z zbranimi sredstvi omogočajo udeležbo na ekskurzijah, taborih, v šolah v naravi in drugih aktivnostih zunaj rednega šolskega programa pa tudi nadstandardne šolske pripomočke in opremo.
Darja Pagon uspešno organizira prireditve, namenjene zbiranju sredstev za šolski sklad. Od leta 2012 s pomočjo sodelavcev vsako leto organizira dobrodelno prireditev Radovljica otrokom. Na njej se učenci na športno-ustvarjalnih delavnicah zabavajo in ustvarjajo za dober namen. Prireditve s srečelovom se vsako leto udeleži zelo veliko ljudi in je glavni vir prihodkov šolskega sklada, ki ga Darja Pagon vodi z veliko predanostjo, je zapisano v obrazložitvi priznanja.
Primož Šolar je v gasilske vrste vstopil leta 1983. Opravil je številna usposabljanja in tečaje za operativne gasilce in gasilske vodje ter pridobil čin gasilski častnik II. stopnje. Že šesto leto je predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Ljubno, ki je letos praznovalo 120-letnico delovanja. Pred tem je bil podpoveljnik in poveljnik društva, dejaven pa je tudi v organih Gasilske zveze Radovljica.
Kot predsednik gasilskega društva Ljubno vseskozi skrbi za vključevanje novih članov in njihovo izobraževanje. Prizadeva si za napredek društva, dobre medgeneracijske odnose, sodelovanje med gasilskimi društvi in zvezo. V času njegovega vodenja je društvo energetsko obnovilo fasado gasilskega doma in dokončno uredilo prostore za mladino ter prostor za zgodovinske gasilske predmete.
Za svoje delo je prejel več priznanj matičnega društva, Gasilske zveze Radovljica in Gasilske zveze Slovenije.
Gregor Praprotnik, Matej Pagon in Primož Janc ob podpori ostalih članov Športnega društva Ljubno skrbijo Za organizacijo vaških iger v Ljubnem, ki jih v krajevni skupnosti že vrsto let organizirajo konec avgusta. Igre so namenjene vsem krajanom, v goste pa prihajajo tudi ekipe iz sosednjih krajevnih skupnosti.
Gregor Praprotnik prevzame večino organizacijskega in logističnega dela, od gostinske ponudbe, srečelova do koordinacije tehnične ekipe. Matej Pagon pripomore k povezani celoti iger, pripravi rekvizitov, fotografiranju in urejanju fotografij dogodka. Primož Janc pa je odličen kreator zanimivih iger, skrbi pa tudi za koordinacijo tekmovalnih skupin, sodniške ekipe in nadzorne ekipe pri srečelovu.
Organizatorji poskrbijo za pester program, celoten izkupiček vaških iger pa je namenjen delovanju Športnega društva Ljubno ter manjšim obnovam in investicijam društva.

Marjana Ahačič
novinarka