Uradne ure KS Ljubno

Obvešamo vas, da so uradne ure v prostorih KS Ljubno  vsako prvo sredo v mesecu med 16. in 18. uro.
Izven tega časa smo za vas dosegljivi na tel. 031 302 377 – Dejan
in na
e-pošti: dsparakl@gmail.com ali info@ks-ljubno.si


Svoje predloge pa še vedno lahko posredujete tudi preko spletnega obrazca:

  Ledinska imena

  V Občini Radovljica od leta 2021 poteka zbiranje ledinskih imen. V letu 2022 je bilo na vrsti območje katastrskih občin Dobrava in Zaloše, kamor sodi tudi območje Otoč.

  vir: fototeka Gorenjskega muzeja

  Na širšem območju Otoč je bilo s pomočjo domačinov zbranih nekaj manj kot 50 ledinskih imen. Ledinska imena služijo pri vsakodnevni orientaciji ljudi v prostoru, pri njihovih kmečkih opravilih, a se njihova vloga vse bolj izgublja. Zato je pomembno, da se imena zberejo, obeležijo in na ta način obvarujejo pred pozabo. Ledinska imena so zbrana na tiskanem zemljevidu, ki je brezplačno na razpolago na Občini Radovljica in Knjižnici Radovljica, ter na spletnem portalu www.ledinskaimena.si. V letu 2023 je predviden popis ledinskih imen v katastrskih občinah Ljubno, Brezje in Peračica.

  Klemen Klinar

  Jaslice v Otočah

  V prazničnem decembru v Otočah vedno postavimo jaslice pri vežicah.

  foto: Dejan Šparakl

  Vsako leto pri postavitvi sodelujemo Miran in Cvetka Dežman ter Ciril Markelj, letos pa se nam je pridružila mlada okrepitev Izabela Dežman.

  Vsem krajanom v novem letu 2023 želimo obilo sreče in zdravja.

  Miran Dežman

  Zapora ceste v Otočah

  Zaradi popravila betonskih cevi prepusta v cesti bo 3.10. in 4.10.2022 med 0:00 in 24:00 uro izvedena popolna zapora ceste LC 348061 Posavec-Podnart na odseku pri poslovilnih vežicah v Otočah.

  Zapora 3. in 4. oktobra 2022

  Zapora cest zaradi kolesarske dirke

  Na dirko je prijavljenih več kot 1.000 kolesarjev, ki se bodo preizkusili na 70 ali 138-kilometrski trasi. Ta je speljana skozi kraje enajstih gorenjskih občin: Kranj, Šenčur, Medvode, Vodice, Komenda, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Radovljica (tudi skozi Ljubno in Praproše), Naklo in Tržič.

  Več informacij o dirki, spremljevalnim programu in zaporah cest je na voljo na spletni strani L’Etape Slovenia.

  Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje in pranje avtomobilov

  Tudi v Otočah do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic in vrtov, pranje avtomobilov in druge ne nujne namene v naseljih, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Kroparica ter vodnega zajetja Podnart.

  Komunala Radovljica obvešča uporabnike, da zaradi visokih temperatur in sušnega obdobja prihaja do povečane porabe pitne vode in zmanjšane izdatnosti posameznih vodnih virov.

  Do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, pranje avtomobilov na domu, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti ter neinterventno polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda za vodni vir Kroparica in vodno zajetje Podnart.

  Vodni vir Kroparica s pitno vodo oskrbuje naselja:
  Kropa, Brezovica, Češnjica pri Kropi, Rovte, Poljšica pri Podnartu, Kamna Gorica, Lipnica, Mišače, Otoče, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava in Zgornja Dobrava.

  Vodno zajetje Podnart s pitno oskrbuje naselji:
  Podnart in Ovsiše.