Obvezno preventivno prekuhavanje vode!

Z današnjim dnem, petek 4. 8. 2023, je razglašen preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode za vse uporabnike na širšem območju naselja Radovljica in velja za vsa našteta naselja: Radovljica, Vrbnje, Gorica, Nova vas, Zapuže, Dvorska vas, Zgornji Otok, Spodnji Otok, Mošnje, Globoko, Črnivec, Brezje, Noše, Peračica, Dobro polje, Ljubno in Posavecin za širše območje naselja Begunje za vsa našteta naselja; Begunje, Poljče, Zgoša, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas, Mlaka, ter za širše območje naselja Lancovo za vsa našteta naselja; Lancovo, Zgornja Lipnica, Spodnja Lipnica, Ravnica, Brda, Vošče.
Preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode velja do preklica.
Preventivni ukrep prekuhavanja vode je potreben zaradi izdatnejših padavin in s tem pogojenim možnim trenutnim vplivom padavinskih meteornih vod na vodozbirnih območjih vodnih virov.

Navodila za prekuhavanje:
https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/navodila-o-prekuhavanju-vode/