Urejeno nogometno igrišče

Okrog igrišča v Ljubnem je postavljena nova ograja, da se v nadaljnje prepreči vožnjo po igrišču in s tem namerno povzročanje škode.
Ob igralni površini so postavljene nove klopi za igralce, urejene pa so tudi prej zelo zaraščene brežine.
Odslej imajo nogometaši v času tekem in treningov urejeno in označeno parkirišče znotraj zapornice.

 

Čistilna akcija je bila uspešna

V imenu Sveta krajevne skupnosti Ljubno se lepo zahvaljujem za brezplačno pripravo tople malice po koncu čistilne akcije Očistimo Radovljico v naši Ks

Ljubno podjetju Houston Resort Posavec!
Predsednik Dejan Šparakl

Zbiranje papirja

Lepo povabljeni da se v ponedeljek, 17. aprila pridružite zbiralni akciji, saj bo šel del zbranih sredstev v šolski sklad, del pa pripada učencem PŠ Ljubno.

Očistimo Radovljico

Čistilna akcija bo letos potekala tudi v Ljubnem 15.4.2023!Zbor prostovoljcev ob 9. uri pred domom Športnega društva Ljubno!V prvi vrsti bo prijetno druženje s koristnim za naše okolje!Čistili bomo vse vasi v celotni Krajevni skupnosti Ljubno.Sodelovala bodo vsa društva ŠD,PGD Ljubno,podružnična OŠ Ljubno.Lepo vabljeni🕘Dejan Šparakl predsednik Krajevne skupnosti Ljubno.

Obvestilo najemnikom

Obveščamo vas, da je zaradi sprememb v
kadrovanju računovodstva na Občini prišlo
do zamika izdaje položnic najemnikom grobov.
Kljub temu, da smo jim že posredovali vse potrebne
podatke oz. evidence datum izdaje položnic ni znan.

Vabilo h glasovanju za projektne predloge za participativni proračun

Na podlagi 10. člena Pravilnika o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica (DN UO, št. 268/2020) in sklepa Strokovne komisije za vodenje postopka izvedba participativnega proračuna v občini Radovljica z dne 17.11.2023 vabimo občane in občanke občine Radovljica, da v času od 20.2.2023 do 24.2.2023 oddajo svoj glas za projektne predloge, zbrane v okviru javnega poziva »Projekt za moj kraj«.
NAVODILA ZA GLASOVANJE
Glasovanje je možno od 20.2.2023 od 0.00 ure do 24.2.2023 do 23.59 ure.
Upravičenci za glasovanje so občani in občanke, ki so na dan 11.11.2022 imeli stalno prebivališče v občini Radovljica in so na dan 20.2.2023 stari 15 let in več.

1. Način glasovanja
Vsak upravičenec lahko glasuje le za projektne predloge iz območja, v katerem ima stalno prebivališče. Oblikovana so naslednja območja:
• Območje 1: KS Radovljica,
• Območje 2: KS Lesce,
• Območje 3: KS Kamna Gorica, KS Kropa, KS Lancovo, KS Srednja Dobrava,
• Območje 4: KS Podnart, KS Ljubno, KS Brezje,
• Območje 5: KS Begunje, KS Mošnje, KS Otok.
2. Navodila za glasovanje
• Vsak upravičenec glasuje s pomočjo kode za glasovanje, ki jo bo prejel po pošti.
• Prejeta koda omogoča enkratni pristop h glasovanju. Po oddaji glasu svoje odločitve upravičenec ne more več spreminjati.
• Vsak upravičenec lahko glasuje za poljubno število projektov.
3. Upravičenci lahko glasove za projektne predloge oddajo:
• na spletni strani Občine Radovljica (www.radovljica.si) od 20.2.2023 od 0.00 do
24.2.2023 do 23.59. ure;
• na sedežu občine ali krajevnih skupnosti (v prostorih KS Ljubno bo glasovanje možno v torek, 21. 2. 2023 od 9. do 11. ure).
4. Vprašanja, povezana z glasovanjem, lahko posredujete na e-naslov: zamojkraj@radovljica.si.