Urejeno nogometno igrišče

Okrog igrišča v Ljubnem je postavljena nova ograja, da se v nadaljnje prepreči vožnjo po igrišču in s tem namerno povzročanje škode.
Ob igralni površini so postavljene nove klopi za igralce, urejene pa so tudi prej zelo zaraščene brežine.
Odslej imajo nogometaši v času tekem in treningov urejeno in označeno parkirišče znotraj zapornice.