Zakaj spletna stran in ne druga socialna omrežja?

Svet KS Ljubno je sprejel sklep, da se postavi spletna stran na kateri se KS predstavi. Prav je, da se krajanom in ostalim obiskovalcem strani KS predstavi v pravi luči in ne preko socialnih omrežij, kjer velikokrat pride do neprimernih komunikacij.
Na tej strani bodo dostopne informacije splošnega značaja in informacije o aktualnih dogajanjih v KS in širše.
Vabljeni k soustvarjanju; pošljite predloge in prispevke na info@ks-ljubno.si!