Uradne ure KS Ljubno

Obvešamo vas, da so uradne ure v prostorih KS Ljubno  vsako prvo sredo v mesecu med 16. in 18. uro.
Izven tega časa smo za vas dosegljivi na tel. 031 302 377 – Dejan
in na
e-pošti: dsparakl@gmail.com ali info@ks-ljubno.si


Svoje predloge pa še vedno lahko posredujete tudi preko spletnega obrazca:

    Ledinska imena

    V Občini Radovljica od leta 2021 poteka zbiranje ledinskih imen. V letu 2022 je bilo na vrsti območje katastrskih občin Dobrava in Zaloše, kamor sodi tudi območje Otoč.

    vir: fototeka Gorenjskega muzeja

    Na širšem območju Otoč je bilo s pomočjo domačinov zbranih nekaj manj kot 50 ledinskih imen. Ledinska imena služijo pri vsakodnevni orientaciji ljudi v prostoru, pri njihovih kmečkih opravilih, a se njihova vloga vse bolj izgublja. Zato je pomembno, da se imena zberejo, obeležijo in na ta način obvarujejo pred pozabo. Ledinska imena so zbrana na tiskanem zemljevidu, ki je brezplačno na razpolago na Občini Radovljica in Knjižnici Radovljica, ter na spletnem portalu www.ledinskaimena.si. V letu 2023 je predviden popis ledinskih imen v katastrskih občinah Ljubno, Brezje in Peračica.

    Klemen Klinar