Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje in pranje avtomobilov

Tudi v Otočah do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic in vrtov, pranje avtomobilov in druge ne nujne namene v naseljih, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Kroparica ter vodnega zajetja Podnart.

Komunala Radovljica obvešča uporabnike, da zaradi visokih temperatur in sušnega obdobja prihaja do povečane porabe pitne vode in zmanjšane izdatnosti posameznih vodnih virov.

Do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, pranje avtomobilov na domu, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti ter neinterventno polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda za vodni vir Kroparica in vodno zajetje Podnart.

Vodni vir Kroparica s pitno vodo oskrbuje naselja:
Kropa, Brezovica, Češnjica pri Kropi, Rovte, Poljšica pri Podnartu, Kamna Gorica, Lipnica, Mišače, Otoče, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava in Zgornja Dobrava.

Vodno zajetje Podnart s pitno oskrbuje naselji:
Podnart in Ovsiše.

Motena dobava vode

Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naselju

OTOČE (od hišne št. 14A do 16 in od hišne št. 25 do 35), da bo v sredo 20.07.2022 od 07:00 do predvidoma 10:00 ure, zaradi popravila okvare na javnem vodovodnema omrežju, občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.