Občinska priznanja

Priznanja ob občinskem prazniku
Na proslavi ob občinskem prazniku 11. decembru, rojstnem dnevu Antona Tomaža Linharta, je župan Ciril Globočnik v Linhartovi dvorani Radovljica nagrajencem izročil občinska priznanja.
Praznični večer je bil namenjen pomembnim rojakom, tistim, ki so se s svojimi umetniškimi dosežki v preteklosti uveljavili in proslavili na nacionalni ravni, in tistim, ki s svojim ustvarjanjem in delom danes bogatijo življenje v naši lokalni skupnosti in širše. Izstopajo na področjih umetnosti in kulture, vzgoje in izobraževanja, spodbujanja razvoja, prostovoljstva in dobrodelnosti. Župan je ob tem dejal, da je lepo živeti v skupnosti, ki premore toliko sposobnih, talentiranih, požrtvovalnih in uspešnih ljudi.

Priznanja so prejeli tudi krajani KS Ljubno:  Pečata občine Radovljica je župan podelil Darji Pagon za predano in uspešno vodenje Šolskega sklada Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica ter Primožu Šolarju za učinkovito vodenje Prostovoljnega gasilskega društva Ljubno in obnovo gasilskega doma.
Po sklepu župana pa so medalje Občine Radovljica prejeli člani Športnega društva Ljubno Gregor Praprotnik, Matej Pagon in Primož Janc za organizacijo tradicionalne ljubenske prireditve vaške igre.
Priznanja z denarno nagrado za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje pa je župan podelil študentom, ki so z odliko opravili zaključni letnik študija in diplomo. Med petimi nagrajenimi študenti sta tudi magister matematike Andraž Maier iz Ljubnega in magistrica psihologije Leja Mauko s Posavca.

Obrazložitve

Darja Pagon, učiteljica športa na predmetni stopnji v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica, je predsednica šolskega sklada vse od njegove ustanovitve v letu 2010. Primarni namen šolskega sklada, v katerem se zbirajo prostovoljni prispevki, je pomoč učencem, ki prihajajo iz socialno šibkih družin. Z zbranimi sredstvi omogočajo udeležbo na ekskurzijah, taborih, v šolah v naravi in drugih aktivnostih zunaj rednega šolskega programa pa tudi nadstandardne šolske pripomočke in opremo.
Darja Pagon uspešno organizira prireditve, namenjene zbiranju sredstev za šolski sklad. Od leta 2012 s pomočjo sodelavcev vsako leto organizira dobrodelno prireditev Radovljica otrokom. Na njej se učenci na športno-ustvarjalnih delavnicah zabavajo in ustvarjajo za dober namen. Prireditve s srečelovom se vsako leto udeleži zelo veliko ljudi in je glavni vir prihodkov šolskega sklada, ki ga Darja Pagon vodi z veliko predanostjo, je zapisano v obrazložitvi priznanja.
Primož Šolar je v gasilske vrste vstopil leta 1983. Opravil je številna usposabljanja in tečaje za operativne gasilce in gasilske vodje ter pridobil čin gasilski častnik II. stopnje. Že šesto leto je predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Ljubno, ki je letos praznovalo 120-letnico delovanja. Pred tem je bil podpoveljnik in poveljnik društva, dejaven pa je tudi v organih Gasilske zveze Radovljica.
Kot predsednik gasilskega društva Ljubno vseskozi skrbi za vključevanje novih članov in njihovo izobraževanje. Prizadeva si za napredek društva, dobre medgeneracijske odnose, sodelovanje med gasilskimi društvi in zvezo. V času njegovega vodenja je društvo energetsko obnovilo fasado gasilskega doma in dokončno uredilo prostore za mladino ter prostor za zgodovinske gasilske predmete.
Za svoje delo je prejel več priznanj matičnega društva, Gasilske zveze Radovljica in Gasilske zveze Slovenije.
Gregor Praprotnik, Matej Pagon in Primož Janc ob podpori ostalih članov Športnega društva Ljubno skrbijo Za organizacijo vaških iger v Ljubnem, ki jih v krajevni skupnosti že vrsto let organizirajo konec avgusta. Igre so namenjene vsem krajanom, v goste pa prihajajo tudi ekipe iz sosednjih krajevnih skupnosti.
Gregor Praprotnik prevzame večino organizacijskega in logističnega dela, od gostinske ponudbe, srečelova do koordinacije tehnične ekipe. Matej Pagon pripomore k povezani celoti iger, pripravi rekvizitov, fotografiranju in urejanju fotografij dogodka. Primož Janc pa je odličen kreator zanimivih iger, skrbi pa tudi za koordinacijo tekmovalnih skupin, sodniške ekipe in nadzorne ekipe pri srečelovu.
Organizatorji poskrbijo za pester program, celoten izkupiček vaških iger pa je namenjen delovanju Športnega društva Ljubno ter manjšim obnovam in investicijam društva.

Marjana Ahačič
novinarka         

Ledinska imena

V Občini Radovljica od leta 2021 poteka zbiranje ledinskih imen. V letu 2022 je bilo na vrsti območje katastrskih občin Dobrava in Zaloše, kamor sodi tudi območje Otoč.

vir: fototeka Gorenjskega muzeja

Na širšem območju Otoč je bilo s pomočjo domačinov zbranih nekaj manj kot 50 ledinskih imen. Ledinska imena služijo pri vsakodnevni orientaciji ljudi v prostoru, pri njihovih kmečkih opravilih, a se njihova vloga vse bolj izgublja. Zato je pomembno, da se imena zberejo, obeležijo in na ta način obvarujejo pred pozabo. Ledinska imena so zbrana na tiskanem zemljevidu, ki je brezplačno na razpolago na Občini Radovljica in Knjižnici Radovljica, ter na spletnem portalu www.ledinskaimena.si. V letu 2023 je predviden popis ledinskih imen v katastrskih občinah Ljubno, Brezje in Peračica.

Klemen Klinar

Jaslice v Otočah

V prazničnem decembru v Otočah vedno postavimo jaslice pri vežicah.

foto: Dejan Šparakl

Vsako leto pri postavitvi sodelujemo Miran in Cvetka Dežman ter Ciril Markelj, letos pa se nam je pridružila mlada okrepitev Izabela Dežman.

Vsem krajanom v novem letu 2023 želimo obilo sreče in zdravja.

Miran Dežman

Vabilo na slovesnost pri spominski plošči

V sredo, 9.3.2022 ob 11:30 bo podpredsednik Vlade Republike Slovenije in obrambni minister mag. Matej Tonin k spominski plošči padlim v I. svetovni vojni v Ljubnem položil spominski venec. Spremljal ga bo gardist Slovenske vojske (SV) in Kvintet Orkestra SV.
Ob tej priliki bomo izvedeli krajšo slovesnost, ki se je bo udeležil tudi župan, gospod Ciril Globočnik.
Lepo povabljeni!

Za »Odbor 14-18«,
Marjanca Ambrožič Jeglič

KO Rdečega križa Ljubno

Ob prihajajočem prazniku se ženske, starejše od 80 let, iz rok članic KORK Ljubno (v okviru priporočil NIJZ) te dni  tradicionalno podarile nageljčke.

Iskrene čestitke!

Posebno vzdušje je bilo pri Čebavsevih, saj so presenetile tudi g. Jožeta, ki ravno danes praznuje
95. rojstni dan.
Iskrene čestitke in obilo zdravja najstarejšemu krajanu!