KS Ljubno

Krajevna skupnost Ljubno,
Ljubno 133, 4244  PODNART,
davčna številka: 19724560 / matična številka: 5021707000
e-pošta: info@ks-ljubno.si
tel. 041 657 104 – Boštjan
uradne ure: po predhodnem dogovoru

   Svet krajevne skupnosti
predsednik: Boštjan Soklič;
člani sveta: Vilko Praprotnik, Marija – Mica Ussai, Matjaž Jeglič, Miran Dežman, Ivan Pogačnik, Matjaž Toman, Pavla Bassanese, Marija Habjan

Krajevni praznik praznujemo 24. avgusta v spomin na leto 1941, ko je okupator pred tedanjim gasilskim domom ustrelil pet domačinov.