KO Rdečega križa Ljubno se krajanom Praproš, Ljubna, Posavca in Otoč zahvaljuje za darovane prispevke za Rdeči križ in vam v letu, ki prihaja želi
VSE DOBRO!

Kapelica v Cizlju

Gradnja kapelice v Cizlju lepo napreduje. Sredstva pridobljena iz participativnega proračuna bodo porabljena za obnovo kulturne dediščine in ohranitev izvira pitne vode. 

Prav v letošnjem letu nas je besnenje narave opomnilo, da pitna voda iz vodovoda ne bi smela biti tako samoumevna. 

Žal pa tudi opomina narave Občina Radovljica očitno ne jemlje tako resno, saj je pot do Cizlja zaradi prejšnjega nedokončanega projekta, katerega so ocenili na 15.000€, zelo težko dostopna in nevarna. Do pred kratkim je bila celo nedostopna. 

Obvezno preventivno prekuhavanje vode!

Z današnjim dnem, petek 4. 8. 2023, je razglašen preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode za vse uporabnike na širšem območju naselja Radovljica in velja za vsa našteta naselja: Radovljica, Vrbnje, Gorica, Nova vas, Zapuže, Dvorska vas, Zgornji Otok, Spodnji Otok, Mošnje, Globoko, Črnivec, Brezje, Noše, Peračica, Dobro polje, Ljubno in Posavecin za širše območje naselja Begunje za vsa našteta naselja; Begunje, Poljče, Zgoša, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas, Mlaka, ter za širše območje naselja Lancovo za vsa našteta naselja; Lancovo, Zgornja Lipnica, Spodnja Lipnica, Ravnica, Brda, Vošče.
Preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode velja do preklica.
Preventivni ukrep prekuhavanja vode je potreben zaradi izdatnejših padavin in s tem pogojenim možnim trenutnim vplivom padavinskih meteornih vod na vodozbirnih območjih vodnih virov.

Navodila za prekuhavanje:
https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/navodila-o-prekuhavanju-vode/

Zahvala

Mejniki, kot radi imenujemo velike dogodke v življenju, se enostavno zgodijo. Lahko si jih postavimo sami ali pa nam jih določijo kar drugi. In kaj je lepšega kot to, da imamo takrat ob sebi družino, prijatelje ali pa se kako drugače na nas spomnijo sokrajani s katerimi si izmenjamo besedo ali dve? Ob takih velikih dogodkih nam na veliko veselje in zadovoljstvo priskočijo na pomoč otroci PŠ Ljubno s svojimi mentoricami s skrbno izdelanimi voščilnicami, ki požanejo toliko pohval in občudovanja pri obdarovancih.

Vam, podmladku Rdečega križa, se za vaš trud in prispevek iskreno zahvaljujemo.

                       Krajevni odbor RK

Vabilo na slovesnost pri spominski plošči

V sredo, 9.3.2022 ob 11:30 bo podpredsednik Vlade Republike Slovenije in obrambni minister mag. Matej Tonin k spominski plošči padlim v I. svetovni vojni v Ljubnem položil spominski venec. Spremljal ga bo gardist Slovenske vojske (SV) in Kvintet Orkestra SV.
Ob tej priliki bomo izvedeli krajšo slovesnost, ki se je bo udeležil tudi župan, gospod Ciril Globočnik.
Lepo povabljeni!

Za »Odbor 14-18«,
Marjanca Ambrožič Jeglič

KO Rdečega križa Ljubno

Ob prihajajočem prazniku se ženske, starejše od 80 let, iz rok članic KORK Ljubno (v okviru priporočil NIJZ) te dni  tradicionalno podarile nageljčke.

Iskrene čestitke!

Posebno vzdušje je bilo pri Čebavsevih, saj so presenetile tudi g. Jožeta, ki ravno danes praznuje
95. rojstni dan.
Iskrene čestitke in obilo zdravja najstarejšemu krajanu!

Obnova Cizlja? Od Vas je odvisno!

Na podlagi javnega poziva je bil v Projekt za moj kraj prijavljen projekt z naslovom OBNOVA POTI IN STUDENCA ZDRAVILNE VODE V CIZLJU. Projekt je usmerjen k zaščiti enega izmed izvirov zdravilne pitne vode. Z namenom zaščite vira in ureditve dostopa do izvira zdravilne vode v Cizlju bi se uredila dostopna pot, okolica izvira, postavili bi klopi in mizo za obiskovalce, informativne table, vodo pa bi se speljalo v korito.
Za projekt lahko, na podlagi kode prejete po pošti, glasujete preko spleta. Glasovanje je omogočeno tudi krajanom brez možnosti glasovanja preko spleta in sicer osebno na Občini Radovljica,
10. 11. 2020 med 9. in 11. uro pa tudi v pisarni KS Ljubno.