Vabilo h glasovanju za projektne predloge za participativni proračun

Javni poziv za zbiranje predlogov projektov   

Predlagaj projekt in spreminjaj svoj kraj na bolje!
Razmišljate o tem, kako bi v vašem kraju lahko z malimi koraki naredili pomembne spremembe na bolje? Se o tem že dolgo pogovarjate s sosedi, znanci? Zdaj je čas za akcijo!
Objavljen je 3. javni poziv za zbiranje projektov v okviru participativnega proračuna občine Radovljica Projekt za moj kraj. Preberite javni poziv in prek aplikacije  »Projekt za moj kraj« posredujte vaš predlog projekta od 1. 7. 2024 do 16. 8. 2024 do 24.00 ure.

Če niste vešči oddaje preko spleta, lahko projektni predlog vnesete ročno v tiskan obrazec in ga posredujete po pošti oziroma oddate v glavni pisarni občine do rokov, navedenih v javnem pozivu.

 

O participativnem proračunu v občini Radovljica

Zakaj Projekt za moj kraj?
Participativni proračun omogoča, da pri odločanju o porabi dela proračunskega denarja neposredno sodelujete občani in občanke tako, da predlagate projekte, ki bi jih v vašem kraju radi izvedli, z glasovanjem pa soodločate o njihovem izboru.
Namen participativnega proračuna je uresničevanje pobud krajanov za večjo kakovost življenja v občini, enakomernejši razvoj naselij v skupnosti in krepitev participacije občanov.

Več o participativnem proračunu najdete tukaj.

Koliko sredstev je namenjenih za participativni proračun v občini Radovljica?
Za izvajanje participativnega proračuna so krajevne skupnosti v občini Radovljica razporejene v pet območij. Za vsako območje je v proračunih za leti 2025 in 2026 za projekte namenjenih po 40.000 evrov, skupno torej 400.000 evrov za dve leti.

Občani predloge projektov na osnovi javnega poziva oddate preko aplikacije ali na obrazcu po e-pošti, navadni pošti ali osebno na sedežu občine. Strokovna komisija pregleda predloge projektov, jih po potrebi v sodelovanju s predlagateljem dopolni in pripravi seznam projektov, ki izpolnjujejo pogoje in se uvrstijo na glasovanje. Glasujejo lahko prebivalci, ki so na prvi dan glasovanja dopolnili vsaj 15 let in imajo stalno prebivališče v občini. Glasovanje poteka spletno ali osebno na sedežu krajevne skupnosti. Vsak prebivalec lahko glasuje samo za projekte, ki so predlagani za območje, v katerem ima stalno prebivališče.

Kakšen projekt lahko predlagam?
Predlagate lahko manjše naložbene projekte ali projekte z mehkimi vsebinami v vrednosti od 2.000 do 25.000 evrov z DDV, ki se lahko izvedejo v enem od petih območij. Projekt mora biti skladen z razvojnimi usmeritvami občine, do sedaj pa še ni bil vključen v proračun občine. Projekt bo izvedla Občina Radovljica in ne sam predlagatelj.

Kakšna je časovnica?
1. 7. 2024 – objavljen javni poziv

1. 7. 2024 do 16. 8. 2024 – rok za posredovanje projektnega predloga
16. 10. 2024 do 23. 10. 2024 – glasovanje

Letak Obrazec_tiskana verzija

Več si lahko preberete na spletni strani: https://www.radovljica.si/objava/950860

Dejan Šparakl

predsednik Krajevne skupnosti Ljubno