Nove oglasne deske

Po celotni Krajevni skupnosti smo uredili oglasne deske, ter stare dotrajane nadomestili z novimi. Na nekaterih koncih naše KS se je pokazala potreba po novih dodatnih.

Tako smo nasproti vrtca na Posavcu postavili nov kozolec z oglasno desko, ter novo modernejšo omarico kombinirano v kateri je shranjeno gasilno orodje in na vratih vgrajena oglasna deska pri Tomanu-kmetija Pr’Pavlin. V Ljubnem sredi vasi je pa do ureditve vaškega jedra postavljena začasna oglasna deska.

Dejan Šparakl
predsednik Krajevne skupnosti Ljubno

 

Očistimo našo KS

Drage krajanke, spoštovani krajani!
Lepo vas povabim da se z nekaj dobre volje in druženjem zberemo v soboto
6.4. 2024 ob 9.uri in malce polepšamo vse vasi v naši Krajevni skupnosti.

Lepo vas pozdravljam,
Dejan Šparakl
predsednik Krajevne skupnosti Ljubno

Zemljevid ledinskih imen

Tiskani zemljevidi ledinskih imen bodo razdeljeni po gospodinjstvih v Ljubnem, na Posavcu in na Praprošah do konca januarja. V nakladi je natiskanih 250 izvodov, kdor pa bi rad še kakšen izvod zemljevida ali pa ga ni prejel so pa brezplačno na voljo v knjižnici Radovljica.

Dejan Šparakl,
predsednik Krajevne skupnosti Ljubno

 KO Rdečega križa Ljubno se krajanom Praproš, Ljubna, Posavca in Otoč zahvaljuje za darovane prispevke za Rdeči križ in vam v letu, ki prihaja želi
VSE DOBRO!

Memorial

Pa smo … Tomotov memorial je uspel! Super udeležba, super družba, tudi letos pa najboljši Kolja – Nikolai Mashukov, drugi Gregor Praprotnik, tretje mesto pa sta si razdelila Janja Albinini in Vili Praprotnik! 

Sicer pa čestitke vsem udeležencem! Upam da se vidimo tudi naslednje leto!

Obnova ograje

V Ljubnem ob parkirišču pred cerkvijo je bila zelo dotrajana lesena ograja, ki pa ni več služila svojemu namenu in obenem močno kazila urejen del parkirišča, ter njene okolice, zato smo jo odstranili in na njenem mestu namestili novo.
Dejan Šparakl

Foto: Dejan Šparakl

Nova ograja

V Ljubnem nadaljujemo z postavitvijo ograje na nevarnih odsekih cest. Tako smo postavili novo ograjo pri Žefranu.

                                                       Dejan Šparakl