Zemljevid ledinskih imen

Tiskani zemljevidi ledinskih imen bodo razdeljeni po gospodinjstvih v Ljubnem, na Posavcu in na Praprošah do konca januarja. V nakladi je natiskanih 250 izvodov, kdor pa bi rad še kakšen izvod zemljevida ali pa ga ni prejel so pa brezplačno na voljo v knjižnici Radovljica.

Dejan Šparakl,
predsednik Krajevne skupnosti Ljubno