Očistimo našo KS

Drage krajanke, spoštovani krajani!
Lepo vas povabim da se z nekaj dobre volje in druženjem zberemo v soboto
6.4. 2024 ob 9.uri in malce polepšamo vse vasi v naši Krajevni skupnosti.

Lepo vas pozdravljam,
Dejan Šparakl
predsednik Krajevne skupnosti Ljubno