Nove oglasne deske

Po celotni Krajevni skupnosti smo uredili oglasne deske, ter stare dotrajane nadomestili z novimi. Na nekaterih koncih naše KS se je pokazala potreba po novih dodatnih.

Tako smo nasproti vrtca na Posavcu postavili nov kozolec z oglasno desko, ter novo modernejšo omarico kombinirano v kateri je shranjeno gasilno orodje in na vratih vgrajena oglasna deska pri Tomanu-kmetija Pr’Pavlin. V Ljubnem sredi vasi je pa do ureditve vaškega jedra postavljena začasna oglasna deska.

Dejan Šparakl
predsednik Krajevne skupnosti Ljubno