Večja projekta v letu 2022

S projektom v Grabotniku  je bila rešena težava z odvajanjem meteorne vode.

Na pokopališču v Ljubnem je bil urejen prostor za raztros pepela pokojnih.