Steza za Mohorjem

avgust 2019       Na stezi se dogaja

 

30. julij 2019
Pričakuje se, da bo urejena do pričetka šolskega leta 2019/2020. Dela se bodo financirala iz sredstev KS, občina Radovljica pa bo zagotovila sredstva za pokritje stroškov razsvetljave.

Zakaj spletna stran in ne druga socialna omrežja?

Svet KS Ljubno je sprejel sklep, da se postavi spletna stran na kateri se KS predstavi. Prav je, da se krajanom in ostalim obiskovalcem strani KS predstavi v pravi luči in ne preko socialnih omrežij, kjer velikokrat pride do neprimernih komunikacij.
Na tej strani bodo dostopne informacije splošnega značaja in informacije o aktualnih dogajanjih v KS in širše.
Vabljeni k soustvarjanju; pošljite predloge in prispevke na info@ks-ljubno.si!