Vabilo h glasovanju za projektne predloge za participativni proračun

Na podlagi 10. člena Pravilnika o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica (DN UO, št. 268/2020) in sklepa Strokovne komisije za vodenje postopka izvedba participativnega proračuna v občini Radovljica z dne 17.11.2023 vabimo občane in občanke občine Radovljica, da v času od 20.2.2023 do 24.2.2023 oddajo svoj glas za projektne predloge, zbrane v okviru javnega poziva »Projekt za moj kraj«.
NAVODILA ZA GLASOVANJE
Glasovanje je možno od 20.2.2023 od 0.00 ure do 24.2.2023 do 23.59 ure.
Upravičenci za glasovanje so občani in občanke, ki so na dan 11.11.2022 imeli stalno prebivališče v občini Radovljica in so na dan 20.2.2023 stari 15 let in več.

1. Način glasovanja
Vsak upravičenec lahko glasuje le za projektne predloge iz območja, v katerem ima stalno prebivališče. Oblikovana so naslednja območja:
• Območje 1: KS Radovljica,
• Območje 2: KS Lesce,
• Območje 3: KS Kamna Gorica, KS Kropa, KS Lancovo, KS Srednja Dobrava,
• Območje 4: KS Podnart, KS Ljubno, KS Brezje,
• Območje 5: KS Begunje, KS Mošnje, KS Otok.
2. Navodila za glasovanje
• Vsak upravičenec glasuje s pomočjo kode za glasovanje, ki jo bo prejel po pošti.
• Prejeta koda omogoča enkratni pristop h glasovanju. Po oddaji glasu svoje odločitve upravičenec ne more več spreminjati.
• Vsak upravičenec lahko glasuje za poljubno število projektov.
3. Upravičenci lahko glasove za projektne predloge oddajo:
• na spletni strani Občine Radovljica (www.radovljica.si) od 20.2.2023 od 0.00 do
24.2.2023 do 23.59. ure;
• na sedežu občine ali krajevnih skupnosti (v prostorih KS Ljubno bo glasovanje možno v torek, 21. 2. 2023 od 9. do 11. ure).
4. Vprašanja, povezana z glasovanjem, lahko posredujete na e-naslov: zamojkraj@radovljica.si.