Ureditev pokopališča v Otočah

Položeni so tlakovci, za ureditev grobov pa bomo poskrbeli svojci.