Krajevni praznik

V okviru krajevnega praznika smo si lahko najprej ogledali gasilsko vajo PGD Ljubno.

V Domu ŠD Ljubno smo pripravili proslavo na kateri je priznanje KS Ljubno prejel Primož Janc za dolgoletno delo v športu. Tudi dolgoletni tajnici, Jelki Šmid, smo povedali kako cenimo njeno dolgoletno delo v KS.

Prireditve pa smo zaključili z že vrsto let pogrešano nogometno tekmo debeli:suhi.

Hvala vsem, ki ste pripomogli, da so bile prireditve dobro izpeljane. Hvala vsem, ki ste se prireditev udeležili in jih tako dobro sprejeli.
Na naslednje druženje!

 

Steza za Mohorjem

avgust 2019       Na stezi se dogaja

 

30. julij 2019
Pričakuje se, da bo urejena do pričetka šolskega leta 2019/2020. Dela se bodo financirala iz sredstev KS, občina Radovljica pa bo zagotovila sredstva za pokritje stroškov razsvetljave.

Zakaj spletna stran in ne druga socialna omrežja?

Svet KS Ljubno je sprejel sklep, da se postavi spletna stran na kateri se KS predstavi. Prav je, da se krajanom in ostalim obiskovalcem strani KS predstavi v pravi luči in ne preko socialnih omrežij, kjer velikokrat pride do neprimernih komunikacij.
Na tej strani bodo dostopne informacije splošnega značaja in informacije o aktualnih dogajanjih v KS in širše.
Vabljeni k soustvarjanju; pošljite predloge in prispevke na info@ks-ljubno.si!